18. 8. 2021 ZŠ - informace k zahájení školního roku 2021/2022

Aktuální informace k zahájení školního roku 2021/2022

  • Školní rok bude zahájen standardním způsobem 1. září 2021.Školní družina (ranní i odpolední) bude fungovat bez omezení. Školní jídelna bude fungovat pro všechny děti a budou zabezpečeny všechny hygienické a organizační podmínky.
  • Žáci 1.- 5. třídy zahájí školní rok v 7,45 hodin v budově školy.  
  • Ve škole proběhne preventivní antigenní testování dětí a žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021. 
  • Žáci, kteří při nástupu do školy nepodstoupí test, nebyli očkováni nebo neprodělali covid v posledních 180 dnech, budou muset nosit ve škole ochranu nosu a úst (tj. roušku či respirátor) po celou dobu, tedy i při výuce ve třídě. Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.
  • Testovaní žáci budou roušku nosit pouze ve společných prostorách školy. 
  • Pohyb rodičů, návštěvníků a dalších osob bude omezen jen na nezbytné vyřízení záležitostí a preferovaný bude kontakt telefonický či mailem.
  • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Budeme důsledně dbát na to, aby ve škole nebyli přítomny dospělé osoby i žáci s příznaky respiračních chorob.
  • Při důvodném podezření na onemocnění má škola povinnost žáka oddělit od ostatních žáků a předat co nejdříve zákonnému zástupci.
28. 3. 2021 Informace k provozu školy a školky od 29. března do 11. dubna 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že: vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení. Do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v stávajícím režimu.