11. 5. 2020 obnovení provozu školy
  • Od 25. května 2020 bude otevřena škola formou školní skupiny
  • Školní docházka nebude povinná, bude na základě dobrovolnosti
  • Distanční vzdělávání (on line) bude probíhat nadále jako dosud
  • Složení skupiny žáků je neměnné od 25. 5. do 30. 6. 2020. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020. Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě. Rozmístění lavic ve třídě bude dle stanoveného odstupu mezi žáky –2 metry
18. 4. 2020 aktuální informace k provozu ZŠ a MŠ

Vážení rodiče, vláda ČR dne 14. 4. 2020 představila plán uvolňování opatření proti epidemii koronaviru a na tiskové konferenci 15.4.2020 upřesňoval plán pro uvolňování opatření ve školách ministr školství Robert Plaga.

Pro žáky 1. stupně by se mohla škola otevřít v pondělí 25. 5. 2020. Podle ministra školství bude návrat dětí do základní školy dobrovolný. Pro první i druhý stupeň nadále zůstává nosná vzdálená výuka.

Pokud rodiče umístí dítě do školní skupiny nebo školky, neměli by mít podle Plagy nadále nárok na ošetřovné. Stát vyplácí 80 procent redukovaného vyměřovacího základu rodičům dětí do 13 let věku.

Pokud je dítě rizikové, trpí chronickou chorobou, oslabením imunity, nebude do školy a školky smět. Stejně tak děti z rodin a domácností, kde se vyskytuje jiná ohrožená osoba, nebo někdo starší 65 let. Rodiče budou muset podepsat prohlášení.

Provoz mateřských škol zřejmě po 25. květnu budou moct obnovit zřizovatelé (obec), konkrétní podmínky jim v manuálu upřesní ministerstvo školství.

Do konce dubna obdrží školy manuály, jak případnou výuku zajistit.

O podrobnostech budu informovat na začátku května. Prosím o trpělivost a přeji pevné zdraví. Hertlová

 

5. 4. 2020 Zápis do mateřské školy-aktuální informace

Vážení rodiče,
v souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpeční rozšíření onemocnění COVID-19 došlo ke změnám v organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Vzhledem k mimořádným opatřením souvisejícím s vyhlášením nouzového stavu situace vyžaduje:

1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve školce. Zákonný zástupce by měl podat přihlášku poštou, datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem nebo osobně doručit. Tiskopis k vyplnění najdete na webových stránkách školy pod záložkou mateřská škola.

2. pro příjem žádostí o přijetí stanovuji období v rozmezí od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020.

Dopis s žádostí o přijetí vhoďte prosím ve výše uvedeném termínu do schránky na Obecním úřadu v Rozsochatci (bílá schránka napravo od vchodových dveří). Žádosti si zde vyzvednu a do konce května budete vyrozuměni o vyřízení Vaší žádosti.

Podrobnější informace včetně kritérií přijetí naleznete v záložce mateřská škola.

V případě jakéhokoliv dotazu se ozvěte na tel. 775 422 602

V Rozsochatci  5. 4. 2020                                                                                    Mgr. Hana Hertlová

19. 3. 2020 19.3. 2020 Aktuální informace k zápisu do 1. třídy ZŠ

Vážení rodiče,
v souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpeční rozšíření onemocnění COVID-19 došlo ke změnám v organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením je nutno:

1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zákonný zástupce by měl podat přihlášku poštou, datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem nebo osobně doručit. S každým z rodičů budu řešit předání žádosti o přijetí individuálně a v nejbližší době dostanete konkrétnější informace na Váš mail. Dohodneme se, zda si tiskopisy vyzvednete nebo sami vytisknete a jakým způsobem budou vyplněné tiskopisy do školy předány.

2. pro příjem žádostí o přijetí k povinné škol. docházce stanovuji období v rozmezí od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

Zápis tedy proběhne pouze předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte.

Je nám velmi líto, že nemohou proběhnout zápisy klasickým způsobem, protože se vždy jedná o hezký zážitek. Abychom Vaše děti a Vás rodiče neošidili o milou událost, jakou bezesporu zápis do 1. třídy je, po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání s předškoláky i s Vámi.

tel. 775 422 602                                   Mgr. Hana Hertlová

16. 3. 2020 16.3. 2020 Uzavření MŠ do odvolání

Vážení rodiče, sděluji, že jsme dnes po dohodě se zřizovatelem uzavřeli mateřskou školu do odvolání. Od této chvíle můžete čerpat ošetřovné na dítě. Pokud budete potřebovat ošetřovné vystavit, pište prosím na mail zsms@rozsochatec.cz nebo volejte na tel. 775422602.

Jakékoliv nové informace Vám budou sděleny prostřednictvím Vašich mailů a na těchto webových stránkách.

Všem přeji pevné zdraví. Mgr. Hana Hertlová

13. 3. 2020 13.3. 2020 Informace o rozšíření karantény po návratu z ciziny

Tisková zpráva z 13. 3. 2020:

S ohledem na skutečnost, že by mohlo dojít k mylné interpretaci o nařízení karantény informujeme občany o jejich povinnostech související s návratem ze zahraničí. POVINNÁ karanténa platí pro všechny, kteří se do ČR vrací ze všech 15 rizikových oblastí: Čína, Jižní Korea, Írán z evropských států Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko a Francie (upozornění: v čase se tento seznam může měnit, zda se vracíte z rizikové oblasti ověřte na https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/).