Provoz mateřské školy - je povolena docházka pouze pro předškoláky a děti zaměstnanců IZS, je povinné testování neinvazivními testy 2x týdně (s pomocí rodičů), děti nemají povinnost nosit roušky, pedagogičtí pracovníci nosí respirátory.

Provoz základní školy  - od 12. 4. 2021 je povolena osobní přítomnost všech žáků, žáci povinně nosí roušky, zaměstnanci školy respirátory po celou dobu pobytu ve škole, je povinné testování neinvazivními testy 2x týdně.

Podrobné informace obdrželi rodiče na mail.