27. 11. 2023 Stávka 27.11. 2023

Vážení rodiče,

chtěla bych Vás informovat, že i když dnes v naší škole a školce probíhá běžný provoz, většina zaměstnanců plně podporuje dnešní stávku.

Důvodem stávky je zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy, zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024 a nepřipustit snížení platů nepedagogických pracovníků (uklízeček, kuchařek, školníků, administrativních pracovníků) a ostatních pedagogů (asistentů pedagoga, vychovatelek ŠD) v roce 2024. Úroveň platu nepedagogických zaměstnanců nepokrývá v řadě případů ani minimální mzdu!!

Cílem stávky je zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání.

Mgr. Hana Hertlová