14. 3. 2019 Informace k zápisu do MŠ

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod oznamuje, že zápis dětí do mateřské školy (podle zákona č. 561/2004, § 34 odst. 1- 4) pro školní rok
2019 /2020 proběhne v pátek 10. května 2019 v budově mateřské školy.

Pro děti, které dovrší věku pěti let do 31. 8. 2019, je školní docházka do MŠ povinná.

K zápisu je nutné přinést žádost o přijetí a přihlášku - tiskopisy jsou k dispozici v MŠ nebo ke
stažení na webových stránkách školy.

20. 2. 2019 Informace k zápisu do 1. třídy ZŠ

Vážení rodiče,
rádi bychom Vám poskytli nejdůležitější informace týkající se průběhu zápisu do 1. tříd.

Termín zápisu: středa 10. 4. 2019 od 13:20 hod. do 16:00 hod.

Místo: budova ZŠ

S sebou:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz

Dokumenty k zápisu:

  • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
  • Zápisový list

Všechny dokumenty je možné vyplnit předem nebo přímo na místě u zápisu.

Důležité informace:

  • Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2019 6 let.
  • Pokud budete žádat odklad, dostavte se s dítětem k zápisu, kde dostanete další informace.
  • Harmonogram zápisu  bude k doplnění času k dispozici v MŠ od 1. 4. do 5. 4. 2019.
11. 10. 2018 Sázení lípy ke 100. výročí vzniku republiky

Srdečně zveme rodiče, prarodiče a další zájemce  na sázení lípy s krátkým kulturním programem v neděli 21. října v 13 hodin v prostorách parku pod Statkem Lesolg. Slavnosti ke 100. založení republiky se budou účastnit i školní děti. Po zasazení lípy si budou moct zájemci prohlédnout výstavu historických fotografií naší obce v přísálí obecního domu. V sále pak bude možné zakoupit různé drobné předměty na řemeslnickém jarmarku. Své výrobky zde budou prezentovat i děti ze školní družiny.

16. 5. 2018 Provoz MŠ a ŠJ o hlavních prázdninách

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že od 1. 7. 2018 začnou v budově mateřské školy probíhat stavební úpravy ve školní kuchyni a vzhledem k jejich časové náročnosti není možný provoz MŠ během hlavních prázdnin.

Provoz školky a školní jídelny bude plně obnovený od pondělí 3. září 2018.

Nový školní rok začíná v pondělí 3. 9. 2018.

Děkujeme za pochopení.

V Rozsochatci 16. 5. 2018                                                         Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy