13. 3. 2020 13.3. 2020 Informace o rozšíření karantény po návratu z ciziny

Tisková zpráva z 13. 3. 2020:

S ohledem na skutečnost, že by mohlo dojít k mylné interpretaci o nařízení karantény informujeme občany o jejich povinnostech související s návratem ze zahraničí. POVINNÁ karanténa platí pro všechny, kteří se do ČR vrací ze všech 15 rizikových oblastí: Čína, Jižní Korea, Írán z evropských států Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko a Francie (upozornění: v čase se tento seznam může měnit, zda se vracíte z rizikové oblasti ověřte na https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/).

10. 3. 2020 10.3.2020 Oznámení provozu od 11.3. 2020 do odvolání

Dle nařízení vlády ze dne 10. 3. 2020 je v základní škole a školní družině přerušen provoz až do odvolání. Mateřská škola a školní jídelna bude nadále otevřena.

Vážení rodiče, zveřejňujeme mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10. 3. 2020, kterými se s účinností ode dne 11. března 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Rodiče dětí do 10 let mohou kvůli uzavření školy využít ošetřovné při péči o dítě. Pozor! Potvrzení rodičům v tomto případě vydá pouze škola, nikoli lékař.

Opatření týkající se zákazu přítomnosti žáků se nevztahuje na děti z mateřských škol, tzn., že provoz mateřských škol není prozatím tímto opatřením dotčen.

Rodičům žáků základní školy budou rozeslány na mailové adresy tyto přílohy:

  • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se od 11. 3. 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků ve školách
  • Mimořádné opatření – zákaz konání akcí nad 100 osob – tímto se také ruší Setkání se ženami naplánované na 22. 3. 2020
  • Podrobnější informace o ošetřovném
  • Tiskopis- ošetřovné-  potvrzení pro rodiče – POZOR! Potvrzuje škola!

 

6. 2. 2020 Informace k zápisu do MŠ

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod oznamuje, že zápis dětí do mateřské školy (podle zákona č. 561/2004, § 34 odst. 1- 4) pro školní rok 2020 /2021 proběhne ve čtvrtek 7. května 2020 v budově mateřské školy.

Pro děti, které dovrší věku pěti let do 31. 8. 2020, je školní docházka do MŠ povinná.

K zápisu je nutné přinést žádost o přijetí a přihlášku - tiskopisy jsou k dispozici v MŠ nebo ke
stažení na webových stránkách školy.

30. 1. 2020 Informace k zápisu do 1. třídy ZŠ

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod oznamuje, že zápis dětí do 1. třídy základní školy (podle zákona č. 561/2004, § 46 odst. 1 a § 36 odst. 4) pro školní rok 2020 /2021 proběhne ve středu 8. dubna 2020  od 13:20 hod. do 16:00 hod. v budově základní školy.

S sebou: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce

Dokumenty k zápisu: Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, Zápisový list. Všechny dokumenty je možné vyplnit předem (dostanete v MŠ) nebo přímo na místě u zápisu.