26. 8. 2020 Aktuální informace k zahájení školního roku 2020/21
  • Školní rok bude zahájen standardním způsobem 1. září 2020.
  • Žáci 2.- 5. třídy zahájí školní rok v 7,45 hodin. Slavnostní zahájení pro žáky 1. třídy a jejich rodiče začne v 8,30 hodin.  
  • Dle vyjádření ministra zdravotnictví ze dne 20. 8. 2020 nebude užívání roušek ve školách a školských zařízeních vyžadováno.
  • Rodiče nebudou dokládat potvrzení o bezinfekčnosti žáků.
  • V budově MŠ i ZŠ jsou realizována preventivní protiepidemiologická doporučení a škola zajišťuje a plní závazné pokyny MŠMT týkající se provozu školy v souvislosti s Covid – 19.
11. 5. 2020 obnovení provozu školy
  • Od 25. května 2020 bude otevřena škola formou školní skupiny
  • Školní docházka nebude povinná, bude na základě dobrovolnosti
  • Distanční vzdělávání (on line) bude probíhat nadále jako dosud
  • Složení skupiny žáků je neměnné od 25. 5. do 30. 6. 2020. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020. Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě. Rozmístění lavic ve třídě bude dle stanoveného odstupu mezi žáky –2 metry
18. 4. 2020 aktuální informace k provozu ZŠ a MŠ

Vážení rodiče, vláda ČR dne 14. 4. 2020 představila plán uvolňování opatření proti epidemii koronaviru a na tiskové konferenci 15.4.2020 upřesňoval plán pro uvolňování opatření ve školách ministr školství Robert Plaga.

Pro žáky 1. stupně by se mohla škola otevřít v pondělí 25. 5. 2020. Podle ministra školství bude návrat dětí do základní školy dobrovolný. Pro první i druhý stupeň nadále zůstává nosná vzdálená výuka.

Pokud rodiče umístí dítě do školní skupiny nebo školky, neměli by mít podle Plagy nadále nárok na ošetřovné. Stát vyplácí 80 procent redukovaného vyměřovacího základu rodičům dětí do 13 let věku.

Pokud je dítě rizikové, trpí chronickou chorobou, oslabením imunity, nebude do školy a školky smět. Stejně tak děti z rodin a domácností, kde se vyskytuje jiná ohrožená osoba, nebo někdo starší 65 let. Rodiče budou muset podepsat prohlášení.

Provoz mateřských škol zřejmě po 25. květnu budou moct obnovit zřizovatelé (obec), konkrétní podmínky jim v manuálu upřesní ministerstvo školství.

Do konce dubna obdrží školy manuály, jak případnou výuku zajistit.

O podrobnostech budu informovat na začátku května. Prosím o trpělivost a přeji pevné zdraví. Hertlová

 

5. 4. 2020 Zápis do mateřské školy-aktuální informace

Vážení rodiče,
v souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpeční rozšíření onemocnění COVID-19 došlo ke změnám v organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Vzhledem k mimořádným opatřením souvisejícím s vyhlášením nouzového stavu situace vyžaduje:

1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve školce. Zákonný zástupce by měl podat přihlášku poštou, datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem nebo osobně doručit. Tiskopis k vyplnění najdete na webových stránkách školy pod záložkou mateřská škola.

2. pro příjem žádostí o přijetí stanovuji období v rozmezí od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020.

Dopis s žádostí o přijetí vhoďte prosím ve výše uvedeném termínu do schránky na Obecním úřadu v Rozsochatci (bílá schránka napravo od vchodových dveří). Žádosti si zde vyzvednu a do konce května budete vyrozuměni o vyřízení Vaší žádosti.

Podrobnější informace včetně kritérií přijetí naleznete v záložce mateřská škola.

V případě jakéhokoliv dotazu se ozvěte na tel. 775 422 602

V Rozsochatci  5. 4. 2020                                                                                    Mgr. Hana Hertlová