19. 3. 2020 19.3. 2020 Aktuální informace k zápisu do 1. třídy ZŠ

Vážení rodiče,
v souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpeční rozšíření onemocnění COVID-19 došlo ke změnám v organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením je nutno:

1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zákonný zástupce by měl podat přihlášku poštou, datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem nebo osobně doručit. S každým z rodičů budu řešit předání žádosti o přijetí individuálně a v nejbližší době dostanete konkrétnější informace na Váš mail. Dohodneme se, zda si tiskopisy vyzvednete nebo sami vytisknete a jakým způsobem budou vyplněné tiskopisy do školy předány.

2. pro příjem žádostí o přijetí k povinné škol. docházce stanovuji období v rozmezí od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

Zápis tedy proběhne pouze předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte.

Je nám velmi líto, že nemohou proběhnout zápisy klasickým způsobem, protože se vždy jedná o hezký zážitek. Abychom Vaše děti a Vás rodiče neošidili o milou událost, jakou bezesporu zápis do 1. třídy je, po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání s předškoláky i s Vámi.

tel. 775 422 602                                   Mgr. Hana Hertlová

16. 3. 2020 16.3. 2020 Uzavření MŠ do odvolání

Vážení rodiče, sděluji, že jsme dnes po dohodě se zřizovatelem uzavřeli mateřskou školu do odvolání. Od této chvíle můžete čerpat ošetřovné na dítě. Pokud budete potřebovat ošetřovné vystavit, pište prosím na mail zsms@rozsochatec.cz nebo volejte na tel. 775422602.

Jakékoliv nové informace Vám budou sděleny prostřednictvím Vašich mailů a na těchto webových stránkách.

Všem přeji pevné zdraví. Mgr. Hana Hertlová

13. 3. 2020 13.3. 2020 Informace o rozšíření karantény po návratu z ciziny

Tisková zpráva z 13. 3. 2020:

S ohledem na skutečnost, že by mohlo dojít k mylné interpretaci o nařízení karantény informujeme občany o jejich povinnostech související s návratem ze zahraničí. POVINNÁ karanténa platí pro všechny, kteří se do ČR vrací ze všech 15 rizikových oblastí: Čína, Jižní Korea, Írán z evropských států Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko a Francie (upozornění: v čase se tento seznam může měnit, zda se vracíte z rizikové oblasti ověřte na https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/).

10. 3. 2020 10.3.2020 Oznámení provozu od 11.3. 2020 do odvolání

Dle nařízení vlády ze dne 10. 3. 2020 je v základní škole a školní družině přerušen provoz až do odvolání. Mateřská škola a školní jídelna bude nadále otevřena.

Vážení rodiče, zveřejňujeme mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10. 3. 2020, kterými se s účinností ode dne 11. března 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Rodiče dětí do 10 let mohou kvůli uzavření školy využít ošetřovné při péči o dítě. Pozor! Potvrzení rodičům v tomto případě vydá pouze škola, nikoli lékař.

Opatření týkající se zákazu přítomnosti žáků se nevztahuje na děti z mateřských škol, tzn., že provoz mateřských škol není prozatím tímto opatřením dotčen.

Rodičům žáků základní školy budou rozeslány na mailové adresy tyto přílohy:

  • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se od 11. 3. 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků ve školách
  • Mimořádné opatření – zákaz konání akcí nad 100 osob – tímto se také ruší Setkání se ženami naplánované na 22. 3. 2020
  • Podrobnější informace o ošetřovném
  • Tiskopis- ošetřovné-  potvrzení pro rodiče – POZOR! Potvrzuje škola!

 

6. 2. 2020 Informace k zápisu do MŠ

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod oznamuje, že zápis dětí do mateřské školy (podle zákona č. 561/2004, § 34 odst. 1- 4) pro školní rok 2020 /2021 proběhne ve čtvrtek 7. května 2020 v budově mateřské školy.

Pro děti, které dovrší věku pěti let do 31. 8. 2020, je školní docházka do MŠ povinná.

K zápisu je nutné přinést žádost o přijetí a přihlášku - tiskopisy jsou k dispozici v MŠ nebo ke
stažení na webových stránkách školy.

30. 1. 2020 Informace k zápisu do 1. třídy ZŠ

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod oznamuje, že zápis dětí do 1. třídy základní školy (podle zákona č. 561/2004, § 46 odst. 1 a § 36 odst. 4) pro školní rok 2020 /2021 proběhne ve středu 8. dubna 2020  od 13:20 hod. do 16:00 hod. v budově základní školy.

S sebou: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce

Dokumenty k zápisu: Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, Zápisový list. Všechny dokumenty je možné vyplnit předem (dostanete v MŠ) nebo přímo na místě u zápisu.