Dne 17. 8. 2016 jsme podali žádost o podporu z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“.

Projekt ZŠ a MŠ aktivně je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podporu extrakurikulárních aktivit (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem) a spolupráci s rodiči dětí a žáků.

  • Číslo výzvy: 02_16_02
  • Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002077
  • Název projektu: ZŠ a MŠ aktivně
  • Číslo jednací projektu: MSMT-30680/2016-4

MŠMT dne 16. 12. 2016 rozhodlo o poskytnutí dotace pro projekt s názvem „ZŠ a MŠ aktivně“,s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002077. Výše částky schválené podpory činí 487 667,00 Kč.

 

  • Datum zahájení                                                  1. 1. 2017
  • Datum ukončení                                                 31. 12. 2018
  • Doba trvání projektu                                          24 měsíců

Školou zvolené ŠABLONY :

Název šablony

Počet šablon

Chůva-personální podpora MŠ

14

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

1

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (varianty Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Inkluze)

3

Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin

3

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

5

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

5

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

5

EU MŠMT