Projekt probíhal od  1. 7. 2015 do 31. 12. 2015. Celkově jsme získali dotaci ve výši 258.705,- Kč. Závěrečná monitorovací zpráva byla schválena 16. 3. 2016.

Byli jsme zapojeni do těchto klíčových aktivit:

  • Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti
  • Zahraniční jazykový kurz pro učitele
  • Zahraniční jazykově - vzdělávací pobyt pro žáky
  • Harmonogram realizace projektu:
  • v srpnu  a září bylo zakoupeno 328 nových knih do školní knihovny, které jsou využívány ve čtenářských dílnách v hodinách českého jazyka a k běžným čtenářským výpůjčkám pro žáky školy.
  • 27.7. odcestovala učitelka Aj na čtrnáctidenní jazykový pobyt do Oxfordu
  • 22.9. odjelo 10 žáků naší školy na týdenní jazykově vzdělávací pobyt do Anglie. Pobyt, výlety a výuka na škole v Dartfordu budou plně hrazeny z projektu. Pro děti to byla nejen velká šance podívat se spolu s kamarády do zahraničí, ale především to byla výborná motivace ke studiu cizího jazyka.

Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti a výuka cizích jazyků