Slavnostní zahájení školního roku 2012/13

proběhne v 8 hodin v budově ZŠ. Provoz MŠ - od 3.9. 2012 - nemění se vyučující ani provozní doba. ŠD zahajuje s. p. Dobrovolnou od 4.9. 2012.

Organizace školního roku 2012/2013

Začátek školního roku: 3. září 2012 (pondělí)
Vyučování v I. pololetí je ukončeno: 31. ledna 2013 (čtvrtek)
Vyučování v II. pololetí je ukončeno: 28. června 2013 (pátek)
Podzimní prázdniny: 25. října 2012 (čtvrtek) - 26. října 2012 (pátek)
Vánoční prázdniny: 22.prosince 2012 (sobota) – 2. ledna 2013 (středa)
Vyučování začíná: 3.1. 2013 (čtvrtek)
Pololetní prázdniny: 1. února 2013 (pátek)
Jarní prázdniny: 11. února 2013 – 17. února 2013
Velikonoční prázdniny: 28. března 2013 (čtvrtek) - 29. března 2013 (čtvrtek, pátek)
Hlavní prázdniny: 29. června 2013 – 1. září 2013