Ředitelka školy vyhlásila podle §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) volné dny pro žáky základní školy v termínu od 3. 1. do 4. 1. 2013 z provozních důvodů. Zřizovatel i rodiče žáků byli dostatečně dopředu informováni.