Informace k zápisu do 1. třídy

Vážení rodiče,

rádi bychom Vám poskytli nejdůležitější informace týkající se průběhu zápisu do 1. tříd. Zároveň Vám děkujeme, že jste si vybrali pro vzdělávání Vašeho dítěte naši školu.

Termín zápisu: 25. 1. 2016 od 13:20 hod. do 17:00 hod.

Místo: budova ZŠ

S sebou:

  • rodný list dítěte,
  • občanský průkaz
  • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
  • Zápisový list
  • případně Žádost o odklad povinné školní docházky

Všechny dokumenty je možné vyplnit předem nebo přímo na místě u zápisu.

Důležité informace:

  • Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2016 6 let.
  • Dítě, které mělo minulý šk. rok  odklad, se k zápisu dostavit nemusí (ale může), je automaticky přijato, pouze potvrďte nástup na tel. 569 628 123 nebo mailem: zsms@rozsochatec.cz
  • Pokud budete žádat odklad, dostavte se s dítětem k zápisu, kde dostanete další informace.
  • Z důvodu urychlení vlastního zápisu Vás prosíme, abyste do 15. ledna vyplnili Zápisové lístky a nechali je u Vaší paní učitelky v MŠ.
  • Harmonogram zápisu bude vyvěšen v MŠ od 18. do 22. 1. Prosíme, zapište se pro zajištění plynulosti.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na setkání s Vámi i s Vaším dítětem.

Mgr. Hana Hertlová