Vážení rodiče,
rádi bychom Vám poskytli nejdůležitější informace týkající se průběhu zápisu do 1. tříd.

Termín zápisu:
26. 1. 2015 od 13:20 hod. do 16:00 hod.


Místo:
budova ZŠ

S sebou:

  • rodný list dítěte,
  • občanský průkaz

Dokumenty k zápisu:

  • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
  • Zápisový list
  • Žádost o odklad povinné školní docházky - pokud budete žádat o odklad

Všechny dokumenty je možné vyplnit předem nebo přímo na místě u zápisu.

Důležité informace:

  • Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2015  6 let.
  • Dítě, které mělo minulý školní rok  odklad, se k zápisu dostavit nemusí (ale může), je automaticky přijato, pouze potvrďte nástup na tel. 569 628 123 nebo mailem: zsms@rozsochatec.cz
  • Pokud budete žádat odklad, dostavte se s dítětem k zápisu, kde dostanete další informace.
  • Z důvodu urychlení vlastního zápisu Vás prosíme, abyste do 20. ledna vyplnili Zápisové lístky a nechali je u Vaší paní učitelky v MŠ.
  • Harmonogram zápisu bude vyvěšen v MŠ od 9. 1. do 23. 1. Prosíme, zapište se pro zajištění plynulosti.


Děkujeme za spolupráci a těšíme se na setkání s Vámi i s Vaším dítětem.

Mgr. Hana Hertlová