Provoz mateřské školy - beze změn, tzn. děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky, vstup třetích osob do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech.

Provoz základní školy  - od 4. 1. 2021 je povolena osobní přítomnost žáků pouze 1. a 2. ročníku, pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem, žáci i zaměstnanci školy povinně nosí roušky po celou dobu pobytu ve škole, trvá zákaz zpěvu a sportovních činností při vzdělávání.

Provoz školní družiny -  pouze pro žáky, kteří se vzdělávají prezenčně.

Provoz školní jídelny – pro MŠ a žáky 1. a 2. ročníku beze změn, pro žáky, kteří se budou vzdělávat distančně, možnost odběru obědů pouze v jídlonosičích