Dotazníky výchozího stavu ve škole

V září byly rodičům žáků naší školy rozdány dotazníky za účelem zjištění výchozího stavu ve škole – viz otázky u grafického zpracování. Jednalo se o stav ve škole před zářím 2012.

Dotazník byl rozdaný do každé rodiny žáků, vyplnění bylo zcela anonymní a dobrovolné. Z 19 rozdaných dotazníků se jich vrátilo vyplněných 13.

Z dotazníků jednoznačně vyplývá, že jsou rodiče maximálně spokojeni s prací ve školní družině a že většina dotázaných rodičů hodnotí známkou 1 výuku anglického jazyka. Po dvou měsících chodu školy mohu tuto skutečnost potvrdit a oběma p. učitelkám - p. Dobrovolné a p. Krédlové za jejich práci děkuji.

Dle odpovědí nebyli rodiče zcela spokojeni s nabídkou školních akcí, s kvalitou vyučování ve škole a s vybaveností školy. K tomu mohu říci, že o těchto problémech víme a budeme se snažit je s ostatními vyučujícími a se zřizovatelem školy postupně řešit.

Překvapila mě ochota rodičů poskytnout škole sponzorský dar, dokonce jsme již obdrželi pomůcky na výtvarnou výchovu a k práci do školní družiny. Všem, kteří se rozhodnou sponzorský dar poskytnout, děkujeme.

Rodiče rovněž projevili zájem navštěvovat akce pořádané školou. První příležitost k tomu budou mít již 9. 11., kdy bude ve škole vpodvečer probíhat Škola plná strašidel. Od nového roku bychom chtěli zavést tradici cestopisných besed a přednášek.

Mgr. Hana Hertlová