13. ledna 2015 proběhla beseda o školní zralosti. Rodičům budoucích prvňáků na toto téma přednášela paní Stloukalová, ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny v Havlíčkově Brodě.

Doporučení a informace, které si rodiče vyslechli ohledně školní zralosti dítěte, odkladu školní docházky, případně předčasného zahájení školní docházky, jim pomohou lépe se orientovat v dané problematice