V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 (včetně) platí následující:  Pro mateřské školy se stávající režim nemění.  U 1. a 2. stupně základních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole. Rodiče žáků byli informováni mailem o způsobu distanční výuky na naší škole.