Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č.200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole a žáků 1. a 2. ročníku základní školy od 1.3. do 21.3. 2021. Rovněž je uzavřena školní jídelna.

Žáci 3.,4. a 5. ročníku se stále budou vzdělávat distanční formou. 

Rodiče žáků byli informováni mailem o způsobu distanční výuky na naší škole.