V rámci projektu EU, do kterého se naše ZŠ zapojila a získala finance, jsme vytvořily 1. sadu digitálních učebních materiálů (DUM) s tématem prvouky pro 1. a 2. ročník. Celá sada je k dispozici na ZŠ. Tyto materiály využíváme ve výuce na interaktivní tabuli.