12. prosince jsme se celé dopoledne věnovali v rámci projektového dne zvykům a obyčejům v adventu a na Vánoce.

Sv. Barbora - vpředvečer svátku (4. prosince) chodívaly po venkovských domech „Barborky“  = ženy v bílém rouše.  Nosily v jedné ruce košík s pamlsky ( jablka, ořechy, cukroví) a v druhé ruce březovou metličku. Svůj příchod do domu ohlašovaly šleháním metlou na okno nebo zvonečkem. Později začaly Barborky nadělovat dětem do hrnečku za oknem.V den svátku chodily vdavek chtivé dívky brzy ráno utrhnout  3 větvičky třešně nebo višně do sadu. Pokud větvičky do Štědrého dne rozkvetly, mohla se dívka těšit na vdávání.

 

Sv.  Mikuláš -v předvečer svého svátku chodí k dětem Mikuláš v převleku za biskupa s biskupskou holí. Je doprovázen andělem a čerty. Hodným dětem naděluje dobroty, zlobivým naděluje čert bramboru nebo kousky uhlí. „Mulisi, mulisi“ – je zkomoleně původní čertovské MODLI SE! MODLI SE!

Sv.  Lucie- od  svátku Lucie (13. prosince)bylo zapovězeno předení.  Lucie - ženy v bílém s velkým zobákovitým nosem chodívaly kontrolovat, zda ženy nepředou nebo nederou peří a zároveň zkoušely husí peroutkou, jestli nemá hospodyňka prach ve světnici.

Sv.  Štěpán - Na  svatého Štěpána se chodilo dům od domu koledovat. Za své koledování byli koledníci odměňováni kouskem štědrovky, ovocem občas i trojníčkem. Nejdříve se koledy účastnili pouze kněží, později učitelé se žáky a teprve později koledovaly pouze děti. V 19. Století chodívaly na koledu

Nový rok - K obědu bývala čočka, aby se drželi rodiny peníze, nesměla se jíst žádné původně opeřené maso (kachna, husa, kuře…), aby neulétlo štěstí.

Tři  králové - Konala se obchůzka s koledou tzv. Tří králů nesoucích zlato, kadidlo a myrhu narozenému Ježíškovi do Betléma. Králové procházeli vesnici s průvodem kněžího, ministrantů, kostelníka a učitele s žáky. S modlitbou a zpěvem se jednotlivé domy vykuřovali kadidlem a nade dveře se psaly písmena K (C) + M + B a datum (Kašpar, Melichar a Baltazar).Svátkem Tří králů se končí vánoční svátky (odstrojuje se vánoční stromeček, uklízí se figurky Betlému…)