Ve čtvrtek 12. prosince jsme měli celé dopoledne projektový den, kdy jsme si připomínali zvyky a obyčeje charakteristické pro tento předvánoční čas a na večer jsme pak pro rodiče a ostatní návštěvníky školy připravili vánoční pásmo, zpívali jsme koledy a na závěr jsme předvedli živý betlém. Součástí večera byla i výstava betlémů a adventních kalendářů, které každý rok vyrábíme. Prodávali jsme i výrobky, které jsme po celý podzim na výstavu připravovali.