V květnu proběhla taneční soutěž ve Vojnově Městci. Družstvo naší ZŠ pod vedením paní Řezníčkové z Krucemburku obsadilo krásné 1. místo.Všem zúčastněným patří velká gratulace a poděkování za vzornou reprezentaci školy.