Školní rok 2019/20 byl zahájen na naší škole s žáky 2. - 5. ročníku v 7,45 hodin. I letos se někteří žáci nemohli dočkat toho, až zasednou do školních lavic, a paní učitelky je vítaly už krátce po sedmé hodině ranní. První den se žáci v lavicích dlouho nezdrželi a po přivítání a po vyslechnutí nezbytných informací pro další dny byly děti ,,propuštěny,,.

Škola pak patřila od půl deváté našim čtyřem prvňáčkům a jejich rodičům. Na slavnostní zahájení se přišel do školy podívat i pan starosta, který popřál dětem hodně úspěchů a rodičům a paní učitelkám hodně trpělivosti a také  radosti nad pokroky dětí.

Malí školáčci si poprvé vyzkoušeli, jaké to je, sedět v lavici a poslouchat povídání paní učitelky. Všichni obstáli, paní učitelku pozorně sledovali a za to byli odměněni dárky. Kromě výtvarných potřeb zakoupených školou obdržel každý prvňák od Kraje Vysočina stavebnici Roto, kufřík s reflexními samolepkami, omalovánkami  a drobnými dárečky a od dodavatelů Ovoce do škol dostali svačinový boxík. Děti měly ze všech dárků velikou radost. Po probrání všech organizačních záležitostí si pak rodiče s dětmi v doprovodu pedagogů prošli  a prohlédli celou školu.

Přejeme všem našim školákům, aby byl pro ně nový školní rok úspěšný a pohodový. Rodičům přejeme hodně   trpělivosti a hlavně radost z výsledků  a pokroku dětí.