Školní rok 2022/23 jsme tradičně zahájili se staršími žáky v 7,45 hodin.  Po přivítání a po vyslechnutí nezbytných informací pro další dny byly děti ,,propuštěny,, s přáním, aby si užily krásný slunný den.

Škola pak patřila od půl deváté našim prvňáčkům a jejich rodičům.

Pro naše prvňáčky bylo připraveno milé překvapení v podobě dárků - kromě výtvarných potřeb zakoupených školou obdržel každý prvňák od Kraje Vysočina batůžek s výtvarnými potřebami, reflexními samolepkami, omalovánkami  a drobnými dárečk, od dodavatelů Ovoce do škol dostali svačinový boxík. Děti měly ze všech dárků velikou radost. Po přivítání, focení s paní učitelkou třídní a po přání všeho dobrého od ostatních paní učitelek prvňáčci odešli s paní vychovatelkou do družiny a rodiče měli možnost ptát se na to, co ještě potřebovali vědět. 

Nezbývá, než popřát všem našim školákům, aby byl pro ně nový školní rok úspěšný a pohodový. Rodičům přejeme hodně trpělivosti a hlavně radost z výsledků  a pokroku svých dětí.