Dne 24. 10. 2011 proběhlo na naší základní škole školení pedagogů, které se týká dotací z EU.

Zúčastnily se i kolegyně ze základní školy Uhelná Příbram. Získaly jsme základní poznatky o práci s projektorem k interaktivní tabuli, které budeme dále využívat při vytváření digitálních učebních materiálů dle šablon.