Ve čtvrtek 15. 9. 2022 jsme měli projektový den v MŠ s názvem Kapkulínovo dobrodružství. Se skřítkem Kapkulínem jsme nakoukli do vodního světa a ukázali jsme si význam pro život na Zemi. Nasbírali jsme si perly vody a prozkoumali jsme vodu všemi smysly. Projektový den se dětem velice líbil.