Ve čtvrtek 10. 3. 2022 jsme měli projektový den s názvem Stavitel města. Do naší mateřské školy přijela lektorka z malé technické univerzity s plným kufrem stavebnice lego duplo, ale také se speciální soupravou prvků a výkresů. Děti formou hry pracovaly a učily se nové věci. Vyprávěly si o obci, ve které žijeme, o stavbách ve městě a jejich využití. Vyzkoušely si i roli kartografa. Seznámily se s druhy map a zkoušely v nich vyhledávat. Vytvořily si vlastní mapy a zakreslovaly do nich. Na závěr děti získaly osvědčení (diplom) stavitel města. Dětem se projektový den velice líbil.