Od dubna do konce června probíhá plavecký výcvik pro žáky 3.,4. a 5. třídy