V pátek 23. června jsme strávili hezké dopoledne na prohlídce zámku v Rozsochatci. Byli jsme pozváni majitelkou zámku, paní Perou Greifovou, na komentovanou prohlídku zámku. Dozvěděli jsme se vše podstatné o historii, prošli jsme jednotlivé části zámku a v závěru děti luštily tajenku, kterou pro ně paní Greifová připravila. Podle  nápovědy v tajence se pak děti vypravily do zámeckého parku hledat poklad. Poklad se skrýval pod tisíciletým tisem.

Moc děkujeme paní Greifové za čas, který nám věnovala a za to, že dětem dokázala tak hezky zprostředkovat historii, která se bezprostředně týká obce, ve které žijí.