Již jedenáctým rokem se naše škola účastní soutěže Mandala dětem. Jedná se o charitativní projekt z Brna a letos je to již jeho 13. ročník. Bližší informace a hlasování najdete na www.mandaladetem.cz.
Pro mandaly našich děti můžete hlasovat zde.
 
Co musí naši žáci udělat, aby se zúčastnili tohoto projektu.
Musí vymalovat nebo vytvořit svoji mandalu. Jednu velkou mandalu děti vytvořily ve školní družině z víček. Do konce prosince jsme všechny mandaly poslali do Brna a od 1. ledna do konce února se může hlasovat na internetových stránkách.
Z mandal, které získají nejvíce hlasů bude vytvořen kalendář pro rok 2025. Mandaly lze také zakoupit.
Výherci mandal potom získají kalendář zdarma, všichni potom diplom a malou odměnu. 
V roce 2023 jsme do soutěže poslali mandaly našich žáků. Tři z nich byly vybrány do kalendáře pro rok 2024.