Jak se k nám domů dostane čistá voda a kam odtéká voda, kterou jsme použili? Na tyto a další otázky nám odpověděl dnešní projekt. Stavěli jsme domy, vodojemy a čistírny odpadních vod. Zkoumali jsme, jak se voda čistí.