V úterý, 24. října 2023, se děti ze školky a školy sešly na kopci v části Nové Dvory na tradiční drakiádě. Dobré větrné podmínky vytvořili ideální atmosféru pro vzlety draků. Po obloze létaly draci všech barev, tvarů a velikostí. Drakiádu děti zakončily u rodiny Peškových, kde si všichni mohli opéct špekáčky.