Dopoledne 31. ledna proběhla na škole výuka dopravní výchovy s lektorkou BESIP.