V pátek 28. dubna se sešli ve třídě malí čarodějové a čarodějky. Čarodějnické dopoledne jsme zahájili pozorování červíků a žížal. Poté se děti rozdělily do skupinek a na jednotlivých stanovištích, kde plnily pohybové úkoly jako např. let na koštěti, závody pavouků, hledání havěti, prolézání pavučinou apod. tak, aby získaly čarodějnický výuční list. Na závěr si zopakovaly čarodějnický tanec a zaklínadlo. Netradiční dopoledne jsme si moc užili.