Požární ochrana očima dětí

V letošním roce se opět naše škola zúčastnila výtvarné soutěže ,, Požární ochrana očima dětí'', kterou pořádá Sdružení hasičů Čech, Moravy  a Slezska. Soutěžili jsme ve dvou kategoriích: žáci 1. třídy a žáci 3.,4., a 5. třídy.

Namalované práce vyhodnotily paní učitelky. Hodnotily nejen techniku, ale i nakreslenou situaci.Ve středu 9. dubna byly ve školním kole vybrány práce těchto žáků: 1. třída - Nováková Tereza, Haláková Tereza a Fárka Ruby, 3. - 5. třída - Svoboda David, Hepner Dominik, Eisenvort Jakub, Rejzková Adéla, Rosičková Lucie a Pešoutová Simona. Všechny práce těchto žáků byly poslány do okresního kola, které pořádalo Okresní sdružení hasičů v Havlíčkově Brodě. Tam se na 2. místě umístila Simona Pešoutová a postoupila do krajského kola.

Do okresního kola jsme také zaslali literární práci žáka 3. třídy Karla Jelínka s jeho prvotinou ,, Knížka na lampičce''. V okresním kole obsadil 3. místo. Simona a Kája jsou pozváni na slavnostní předání ocenění, které se bude konat 15. května v Havlíčkově Brodě. Všichni žáci ve škole, kteří malovali, dostali malou odměnu. Odměnu pro naše žáky zakoupil Sbor dobrovolných hasičů v Rozsochatci, za to jim patří náš dík.