Velikonoční (pašijový) týden jsme se věnovali tradicím a zvykům, které se s  těmito svátky jara pojí. Připomněli jsme si, co se traduje o Modrém pondělí, Šedivém úterý, Sazometné středě, Zeleném čtvrtku, Velkém pátku, Bílé sobotě a také Božím hodu velikonočním.

Věděli jste např., že se na Velký pátek nemá půjčovat nic z domácnosti, věci by se vám vrátily očarované?

Vyráběli jsme také velikonoční dekorace, které si pak děti odnesly domů.