6. 10. 2016 MŠ v ekologickém centru v Horní Krupé

Programem je provedl Ferda mravenec. Zahrály si na mravence a dozvěděly se spoustu zajímavostí z
mravenčího života, lupou si prohlédly mravenčí stavbu těla. Vyzkoušely si mravenčí spolupráci při stavění
mraveniště a hledání potravy. Naučíly se mravenčí písničku...