Hezkou tradicí, na kterou se všichni žáčci na začátku prosince těší, je návštěva Mikuláše a anděla s  čertem. Anděl letos chyběl, prý zlobil a musí plnit úkoly, které zanedbal.

Děti zarecitovaly připravené básničky, zazpívaly písničku a slíbily, že se budou chovat slušně a že se budou víc učit. Mikuláš proto rozhodl, že dá i těm zlobivějším dětem možnost hříchy napravit a čert je do pekla ani tentokrát neodnese.

Nakonec čert rozdal dětem drobné sladkosti, v družině navíc ještě nechal stavebnice a stolní hru.

Několik dnů před příchodem Mikuláše a čerta děti ze školní družiny vyzdobily chodbu výkresy s pekelnou tématikou a také krásně nazdobily perníčky, které jim paní družinářka upekla.