Dospělí (pro radost) dětem 2015

Také letos jsme vyráběli pohádkové postavičky a psali pohádky na 24. ročník výtvarné a literární přehlídky.

Paní učitelky v pondělí 4. května naše výtvarné práce s pohádkovými motivy nazvané Z pohádky do pohádky nainstalovaly v Kulturním domě Ostrov v Havlíčkově Brodě.

Všechny děti, které se aktivně podílely na výrobě pohádkových postav nebo psaly pohádku, dostaly jako poděkování od pořadatelů lístek na divadelní představení do KD v Havlíčkově Brodě.