Ani letos se naší škole nevyhnuli Mikuláš, čert a anděl. Přinesli s sebou i knihu hříšníků, a když z ní začali číst, mnozí z žáků si nebyli jistí, jestli v pekle neskončí.

Protože však děti zarecitovaly básničky a slíbily, že se budou chovat slušně a že se budou víc učit, Mikuláš nakonec rozhodl, že dá dětem možnost hříchy napravit a čert je do pekla ani tentokrát neodnese.

Nakonec anděl rozdal dětem drobné sladkosti a navíc ještě přidal stavebnice Merkur a Lego, velkou stolní hru a míč.

Stejně probíhala návštěva i v MŠ. Ale protože ve školce prý děti nezlobí, čert neměl vůbec žádnou práci.