V sobotu 31. 5. 2014 v rámci zábavného soutěžně vzdělávacího odpoledne „Rozsochatcem kolem dokola“ byly otevřeny pro všechny návštěvníky také mateřská škola a základní škola. V obou budovách byly pro hosty připraveny soutěže, k prohlídce prostor lákaly nazdobené třídy s výtvarnými pracemi dětí a spousta fotografií z různých aktivit.

Ve škole mohli návštěvníci zhlédnout výstavu o historii školy a také mnoho zdařilých výtvarných prací a dětských výrobků z keramiky.

Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na přípravě této akce pro veřejnost podíleli, moc děkuji.

Pro ty, kteří nemohli na návštěvu přijít, nabízíme několik fotografií z budovy školy.

Mgr. Hana Hertlová