30. 6. 2011 Loučení na závěr školního roku v MŠ

Závěr měsíce června se nese ve znamení symbolického loučení se školním rokem. Předávají se vysvědčení, ukončuje se studium. Nejinak tomu bylo i v Rozsochatci, kde 30. června proběhlo slavnostní rozloučení s budoucími prvňáčky v mateřské škole. Předškolní zařízení v letošním roce opustí sedm žáčků: Eliška Eisenvortová, Ladislav Hejný, Karel Jelínek, Ondřej Ledvinka, David Svoboda, Daniel Šulista a Ondřej Vašák. Šest z nich usedne 1. září 2011 do lavic místní základní školy. Na závěrečné besídce děti předvedly, co vše se zde za několik let naučily a to i v anglickém jazyce. Následovalo předání vysvědčení, na kterých měli všichni velké jedničky. Spolu s vysvědčeními z mateřské školy, anglického jazyka a kurzu plavání obdrželi žáčci i svojí první knížku na památku s věnováním, kytičku a rodiče se zapsali do kroniky předškolního zařízení, které dnes děti opouští. Je to první mezník ve studiu a mnozí se neubránili dojetí a v očích se zaleskly i slzičky. Rovněž dojde na začátku nového školního roku ke změně v učitelském sboru, kdy se do mateřské školy vrátí paní učitelka Jana Krédlová. V letošním roce působila v místní základní škole, kde ji nahradí paní Miluše Dobrovolná, která na opak působila v mateřské škole a nastoupí do školní družiny.

/Lenka Hyršová/