Nový školní rok plný překvapení.

První den školního roku 2012/2013 čekalo na žáky základní školy v Rozsochatci několik změn a překvapení. V závěru předešlého školního roku ze zdejší malotřídky odešla paní ředitelka Mgr. Lenka Mudrochová i jedna paní učitelka Mgr. Eva Blahušová. Obecní zastupitelstvo proto v letních měsících vypsalo konkurz na nové vedení zdejší školy. V konkurzu byla vybrána ze tří kandidátů nová paní ředitelka Mgr. Hana Hertlová, která si pak vybrala z uchazečů i novou paní učitelku Mgr. Martu Půžovou.

Ráno 3. září přivítal učitelský sbor a žáky pan starosta obce Václav Havelka v doprovodu hospodářky obce paní Dany Šrámkové. Přesto, že v celé republice zaznamenaly základní školy silný ročník žáků do první třídy, v základní škole v Rozsochatci pro tento školní rok nezasedl do lavice ani jeden prvňáček. Nové paní učitelky a žáci se vzájemně představili, po té paní ředitelka stručně seznámila přítomné s informacemi důležitými pro první týden vyučování, ostatní se budou žáci i rodiče dozvídat průběžně. Dětem byly pak rozdány kornouty se sladkým překvapením od sponzora a pan starosta předal všem členkám učitelského sboru kytičku.

/Lenka Hyršová/