Děti z mateřské a základní školy jim přišly poděkovat za jejich péči a starostlivost. Připravily si pro ně různé básničky, písničky i tanečky a sehrály i pohádku mluvenou.

Sváteční odpoledne se vydařilo a poděkování patří všem účinkujícím a také p. učitelkám, které  s dětmi vystoupení nacvičily.