Vpátek 29. dubna prožily všechny děti ve škole čarodějnické dopoledne.

V kostýmech čarodějnic a čarodějů plnily nejrůznější úkoly - luštily tajenky, vyzkoušely si napsat popis čarodějnice podle obrázku, četly úryvky z knihy Malá čarodějnice, počítaly kouzelné slovní úlohy a na závěr dopoledne si promítly pohádku o Saxaně.