Beseda nad kronikou obce

Na úterní odpoledne 29. 3. 2016 nám paní učitelka Dobrovolná domluvila besedu s kronikářkou obce, paní Lenkou Hyršovou.

Beseda proběhla ve velké zasedací síni obecního úřadu. Paní Hyršová vyprávěla dětem o tom, jak se kronika píše, co všechno v ní můžeme najít a co vlastně práce kronikáře obce obnáší.

Zároveň se děti seznámily i s bohatou fotografickou dokumentací, která kroniku doplňuje. Od fotografií se nemohly odtrhnout, neustále se paní kronikářky na něco vyptávaly a nebýt toho, že už skončila odpolední družina a ony musely domů, aby je rodiče nehledali, zůstaly by ještě mnohem déle.

Ze zapáleného povídání paní Hyršové bylo poznat, že ji práce kronikářky opravdu baví a my jí moc děkujeme za to, že si na nás našla čas.

Také jsme navštívili obecní knihovnu, kterou jsme si prohlédli a dozvěděli se , jak se můžeme stát jejím čtenářem. Někteří z nás si určitě přijdou nějakou knihu vypůjčit.