Rej čarodějnic a čarodějů ve ŠD

V pondělí 28. dubna se konal v naší školní družině rej čarodějů a čarodějnic. Nejprve děti z 1. a 3. třídy připravily pro ostatní spolužáky malé občerstvení. Po obědě se všichni čarodějové a čarodějnice sešli ve školní tělocvičně. Společně si zasoutěžili, předvedli kouzla a tancovali.Všichni si pochutnávali na malém občerstvení.