28. listopadu jsme pomáhali při tradičním Adventním posezení pořádaném obecním úřadem pro občany obce.

Malé návštěvníky jsme zabavili ve výtvarné dílničce, odkud si odnášeli vlastnoručně vyrobené vánoční ozdoby a papírové andělíčky. Také jsme prodávali věci vhodné k adventní výzdobě zhotovené ve škole a školní družině. Celé odpoledne bylo velmi příjemné.