Slavnostní rozloučení s předškoláky proběhlo předposeldní školní den v budově MŠ.