V pondělí 27. ledna proběhl na naší škole zápis do první třídy. Děti byly šikovné, v příjemné atmosféře snadno zvládly nakreslit a popsat obrázek, rozlišit barvy a geometrické obrazce, spočítat do pěti, zjistit, čeho je více a čeho méně, co je nahoře, dole, napravo nebo nalevo a spoustu dalších úkolů. Nejoblíbenější písničkou letošních předškoláků, kterou si téměř všichni pro paní učitelky připravili, byla ,,Já do lesa nepojedu.“ Za svoji snahu byli všichni předškoláci odměněni drobnými dárečky, které pro ně ve školní družině vyrobili jejich starší spolužáci.