Pátek 26. června byl posledním školním dnem školního roku 2019/20.

Letošní školní rok nám nachystal velké překvapení v podobě karantény a s ní souvisejícího uzavření školy a školky. V době našich jarních prázdnin bylo vyhlášeno uzavření všech základních a středních škol a my jsme začali pomocí digitálních technologií vyučovat distančně.

Od 25. května byla opětovně umožněná žákům prvního stupně  osobní přítomnost ve škole. I nadále ale probíhala distanční výuka, protože nástup do školy byl dobrovolný, na zvážení situace každé rodiny. Zavedli jsme přísnější hygienická opatření, upravili časové rozvrhy dětí a škola opět ožila.

Měsíc uběhl velkou rychlostí a 26. června si všechny děti přišly pro vysvědčení.

Děti dostaly vysvědčení a dárečky, předaly paní učitelkám květiny a začaly pro ně dva měsíce volna a odpočinku.

Ve škole započala rekonstrukce školní kuchyňky pro pracovní vyučování a výměna plynových kotlů.