V úterý před podzimními prázdninami nás navštívil Sharkclub. Jsou to mladí potápěči, kteří nás přijeli seznámit blíže se svým koníčkem. Viděli jsme i film o potápění, děti si z blízka mohly prohlédnout a vyzkoušet jejich výstroj i výzbroj.

Zajímavá přednáška i ukázky byly určitě pro naši školu velkým zpestřením. Těšila se opravdu velkému zájmu, jak dětí z mateřské školy, tak i žáků ZŠ i učitelů. Potapěčům patří velký dík, že nám věnovali svůj čas.